2024

Loddpris: 400 kr
Antall tillatte solgte lodd er 3.900

Nettsalget er nå stengt. Det er mulig å kjøpe lodd på fredager og lørdager i Kongsberg sentrum.

Lotteriets formål er å frembringe midler til drift av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps.

Kanonlotteriet ble stiftet 1966 og driftes i dag av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps. Første lotteritrekning ble avholdt i 1967.

Kanonlotteriet 2024 er det 58. i rekken.

Trekning fredag 21. juni 2024