2021

Loddpris: 400 kr
Antall tillatte solgte lodd er 3.700

TREKNING TORSDAG 17.JUNI.
Lotteriets formål er å frembringe midler til drift av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps.

Kanonlotteriet ble stiftet 1966 og driftes i dag av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps. Første lotteritrekning ble avholdt i 1967.

Kanonlotteriet 2021 er det 55. i rekken.

KJØP LODD SOM GAVE?
Send e-post til kanonlotteriet@kv-musikken.no

Trekning torsdag 17. juni 2021