2022

Loddpris: 400 kr
Antall tillatte solgte lodd er 3.700

Lotteriets formål er å frembringe midler til drift av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps.

Kanonlotteriet ble stiftet 1966 og driftes i dag av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps. Første lotteritrekning ble avholdt i 1967.

Kanonlotteriet 2022 er det 56. i rekken.

UTSOLGT!

Trekning fredag 17. juni 2022