2023

Loddpris: 400 kr
Antall tillatte solgte lodd er 3.900

Lotteriets formål er å frembringe midler til drift av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps.

Kanonlotteriet ble stiftet 1966 og driftes i dag av Kongsberg Våpenfabrikks Musikkorps. Første lotteritrekning ble avholdt i 1967.

Kanonlotteriet 2023 er det 57. i rekken.

Trekning torsdag 22. juni 2023